Home Fittings Equipment Tools Gallery Celtic Sun

 

 

 

 

 

 

Small Arms
54mm (1:32 Scale)

SA-1 Spanish Musket 1820 $0.40
SA-2 French Musket 1800 $0.40                                 

SA-3French Pistol 1800 $0.20

SA-4 U.S. Musket 1816 $0.40

SA-5 British Pistol 1800 $0.35

SA-6 U.S. Hall-North Carbine 1845 $0.40
SA-7 U.S. Sharps Carbine 1860 $0.40
SA-8 U.S. Sharps Rifle 1860 $0.40

SA-9 U.S. Colt Pistol 1860 $0.20

SA-10 U.S. Winchester 66 1870 $0.40
SA-11 Krag-Jorgensen 1896 $0.40
SA-12 French Lebel 1900 $0.40
SA-13 Spanish Mauser 1890 $0.40
SA-14 U.S. Springfield 03 $0.40
SA-15 German Gew98 Mauser WWI $0.40
SA-16 British, S.M.L.E. WWI & II $0.40
SA-17 German Kar98K Mauser WWII $0.40
SA-18 U.S. Thompson Sub-Machine Gun $0.40
SA-19 Japanese Model 99 WWII $0.40
SA-20 Russian PPShM1941 WWII $0.40
SA-21 U.S. M-1 Garand WWII $0.40
SA-22 Martini-Hanry 1870 $0.40
SA-23 U.S. M-1 Carbine WWII $0.40

SA-24 U.S. Springfield 1861 $0.40
SA-25 German Luger WWI & II $0.20

SA-26 Kentucky Flintlock 1800 $0.40
SA-27 U.S. Colt .45 WWI & II $0.20

SA-28 British "Brown Bess" $0.40

SA-29 U.S. Colt .45 Holster $0.35
SA-30 German Luger Holster $0.35

SA-32 Japanese Holster 1942 $0.35

SA-33 U.S. Springfield Carbine 1873 $0.40
SA-34 U.S. Colt M-16 (Nam) $0.40
SA-35 U.S. S&W Revolver WWI & II $0.20

SA-36 British Sten Gun WWII $0.40
SA-37 German Schmeisser WWII $0.40
SA-38 U.S. Spencer Carbine 1860 $0.40
SA-39 U.S. Burnside Carbine 1860 $0.40
SA-40 NATO EN "FAL" 1950 $0.40
SA-41 French Lt. Cavalry Saber 1800 $0.40
SA-42 French Sabretache 1800 $0.40
SA-43 U.S. Rifle Model 1841 $0.40
SA-44 French Carbine 1800 $0.40
SA-45 U.S. Saber 1860 $0.40

SA-46 Sword Hanger 1776 $0.40
SA-47 Halberd 1775 $0.40
SA-48 Spontoon 1775 $0.40
SA-49 Prussian Jaeger Rifle 1778 $0.40
SA-50 British Muskatoon 1750 $0.40
SA-51 British Blunderbuss 1750 $0.40
SA-52 German Mauser Pistol W/Stock $0.40
SA-53 French Chassepot Rifle 1870 $0.40
SA-54 Prussian Dreyse Rifle 1870 $0.40
SA-55 U.S. M-14 Rifle 1950 $0.40

SA-56 U.S. 2.36" Bazooka WWII $0.40
SA-57 German 88mm Bazooka WWII $0.40
SA-58 Japanese Samauri Sword $0.40
SA-59 German GEW 44 W/Scope WWII $0.40
SA-60 German MP43 W/Ammo Pouch WWII $0.40
SA-61 French Heavy Cavalry Saber 1800 $0.40
SA-62 Russian AK47 1947 $0.40
SA-63 German Panzerfaust WWII $0.40
SA-64 U.S. M-79 Grande Launcher 1960 $0.40
SA-65 U.S. M-1 Folding Stock WWII $0.40
SA-66 Matchlock circa 1620 $0.40
SA-68 U.S. M-3 "Greasegun" WWII $0.40

SA-67 U.S. S&W In Holster $0.20
SA-69 Shot Gun Double Barrel 1870 $0.40
SA-70 Shot Gun U.S. Riot WWI & II $0.40
SA-71 Russian Moissin Rifle WWII $0.40
SA-72 Austrian Mannlicher WWI $0.40
SA-73 U.S. Springfield Rifle 1879 $0.40

SA-74 German Walther P-38 WWII $0.20

SA-75 British Webley WWI & II $0.20

SA-76 U.S. Colt Frontier Pistol $0.20

SA-77 U.S. M-177 "Commando" (Nam) $0.40

We'd love to hear from you!  If you have a question please e-mail us at HR Products.

 

 

 

Home Fittings Equipment Tools Gallery Celtic Sun

 

Copyright© 2002-2005 All rights reserved.
Designed by Gipson Web Design